Договір оферта


Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) ФОП Савеленко Д.В, що іменується надалі Виконавець, будь-якій юридичній або фізичній особі, що іменується надалі Абонент, укласти договір на надання послуг в мережі Інтернет.

Цей договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України та його умови однакові для всіх споживачів. Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) у разі прийняття наведених нижче умов та оплати послуг юридична або фізична особа, яка таким чином робить акцепт цієї оферти, стає Абонентом.

ПУБЛИЧНА ОФЕРТА (договір)

Про надання послуг хостингу та реєстрацію доменних імен в мережі Інтернет, що іменуються в подальшому Послуги, ФОП Савеленко Д.В., що іменується в подальшому Виконавець будь-якій юридичній або фізичній особі, що іменується в подальшому Замовником.

 1. ТЕРМІНИ

  • Виконавець - ФОП Савеленко Д.В, веб сайт 98.com.ua (mesto.zp.ua, mesto.in.ua)
  • Абонент - фізична або юридична особа, яка вказала під час реєстрації або оформлення замовлення на сайті виконавця всі необхідні реквізити згідно з чинним законодавством України, що прийняла викладені у Публічній оферті (договорі) умови та послуги Виконавця.
  • Хостинг- послуга надання дискового простору на сервері Виконавця, підключеного до мережі Інтернет для фізичного розміщення даних на Замовника.
  • Домен (доменне ім'я) - символьне позначення, яке служить для адресації вузлів мережі Інтернет (веб-сайтів, серверів електронної пошти, мережевих сервісів) у зручній для людини формі.
  • Акаунт - обліковий запис у розрахованій на багато користувачів системі, яка містить відомості, необхідні для ідентифікації користувача, авторизації та обліку.
  • Ідентифікація Абонента - надання документів, що підтверджують особу Абонента, авторизація на веб-сайті Виконавця.
  • РегістрантАбонент, на користь якого здійснюється реєстрація та делегування доменного імені.
  • Реєстратор - Виконавець, який надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування доменного імені.
  • Оператор Реєстру - особа, яка здійснює заходи щодо технічного супроводу Реєстру.
  • Реєстр - інформаційно-технічна система обробки даних, яка містить інформацію про доменні імена, адреси мережі, Реєстратори, Реєстранти та контактні особи Реєстрантів.
  • Трансфер - процедура зміни Реєстратора доменного імені.
  • ІР-адреса - мережна адреса в комп'ютерній мережі.
  • DNS Сервер - програма, призначена для відповідей на DNS-запити за відповідним протоколом, забезпечує перетворення доменних імен на IP адреси.
  • Персональні дані - будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до певної або визначеної фізичної особи.
  • WHOIS - сервіс призначений для отримання контактних даних та технічної інформації про доменні імена, IP-адреси та іншу мережеву інформацію. Сервіс Whois є публічним сервісом мережі Інтернет (Регламенти публічних сервісів).

 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  • На підставі цього Договору Замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання послуг хостингу, реєстрації та технічної підтримки доменних імен Замовника у мережі Інтернет, на умовах, описаних у цьому Договорі. Під Послугами Виконавця розуміється:
   • Реєстрація, продовження терміну реєстрації доменних імен та підтримка їх на власних DNS серверах;
   • Надання Замовнику унікального імені та пароля, які дозволяють йому розміщувати інформацію на серверах Виконавця;
   • Надання можливості організації імен електронної пошти з обсягом обраної квоти, передбаченої тарифним планом (якщо ця послуга входить до оплаченого Виконавцем пакета послуг);
   • можливість використання всіх доступних програм та функцій;
   • Доступ до статистики відвідувань;
   • Здійснення резервного копіювання даних Замовника;
  • До складу Послуг не входить надання можливості приймання-передачі електронних повідомлень Замовника в офісі Виконавця, налаштування або діагностика персонального комп'ютера, модему та програмного забезпечення Замовника як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Замовника, а також навчання навичок роботи в мережі Інтернет, налаштування чи консультації щодо роботи інтернет-сайтів та іншого програмного забезпечення Замовника, розміщеного на серверах Виконавця.
  • Укладаючи цей Договір Абонент підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та погоджується з його умовами. Абонент, який є фізичною особою, підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, дає дозвіл на опрацювання Виконавцем своїх персональних даних з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків та отримання необхідних для виконання умов цього Договору документів.
   Дозвол на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору та протягом наступних трьох років після закінчення його дії.
   Знищення персональних даних є підставою для розірвання Договору та виконується на підставі письмової (паперової) заяви Замовника. У такому разі договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця.
   Абонент погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Абонента, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних (наприклад, під час реєстрації доменного імені). Обсяг прав Абонента як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий та зрозумілий.
 3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

  • Виконавець надає реєстрацію доменного імені на підставі Договору, укладеного з адміністраторами регіональних зон України та іншими реєструючими організаціями.
  • При реєстрації доменного імені Виконавець не несе відповідальності за строки та можливі затримки, пов'язані з технологічними особливостями реєструючої організації. Також Виконавець не несе відповідальності за відмову реєструючої організації в реєстрації домену з будь-яких причин, що не суперечать їхньому внутрішньому Регламенту.
  • Нове доменне ім'я реєструється в тому випадку, якщо виконано всі необхідні умови, правила та норми його реєстрації, зокрема:
   • на момент реєстрації таке доменне ім'я є вільним;
   • не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми;
   • у заявці вказана повна та коректна інформація, необхідна для реєстрації;
   • дотримані правила цієї доменної зони;
  • Права на доменне ім'я, яке реєструється, передаються Замовнику за умови внесення відповідної плати згідно з п.5 Договору.
  • При зміні реєстранта домену або трансфері домену до іншого реєстратора, Виконавець виконує заявки Абонента лише за наявності письмової заяви:
   • для фізичних осіб заява (Заява для фізичних осіб) з наданням документів, що підтверджують особу Абонента (кольорова скан-копія 1-ї та 2-ї сторінки паспорта або завірена підписом ксеро-копія, надіслана поштою на фізичну адресу абонента).
   • для юридичних осіб заява (Заява для юридичних осіб) на офіційному бланку організації з печаткою та підписом надіслане за адресою: Савеленко Д.В., Лісна 86, м.Косів, 78601.
  • Домен вважається зареєстрованим або продовженим, а послуга з реєстрації (продовження) домену наданої з моменту внесення даних про домен до Реєстру.
  • У разі, якщо домен, що реєструється, з яких-небудь причин неможливо оформити на Замовника або Замовник бажає зберегти конфіденційність свого володіння доменним ім'ям, Виконавець має право оформити такий домен, вказавши свою контактну інформацію.
  • Замовник погоджується з ризиками, пов'язаними з реєстрацією домену на контактну інформацію Виконавця:
   • неможливістю ідентифікації Реєстранта доменного імені без підтвердження Виконавцем;
   • неможливістю зробити трансфер доменного імені без підтвердження Виконавцем;
   • виникнення інших обставин, за яких неможливо буде ідентифікувати Реєстранта домену, що може призвести до втрати домену
  • За бажанням, Абонент має право запросити зміну контактної інформації реєстратора на свої контактні дані або навпаки пройшовши процедуру Ідентифікації Абонента.
  • Абонент має право запросити трансфер доменного імені на обслуговування до іншого реєстратора тільки після виконання наступних умов:
   • з моменту реєстрації домену минуло не менше 14 днів;
   • Замовником надіслано відповідний письмовий запит Виконавцю;
   • пройдено процедуру Ідентифікації Абонента.
  • Всі операції з доменом виконуються відповідно до правил та регламентів доменної зони, в якій він реєструється або зареєстрований:
  • За зареєстрований (продовжений) домен (домени) за поточним договором, повернення коштів не провадиться за жодних умов.
 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  • Обов'язки Виконавця:
   • Надати Замовнику Послуги за допомогою реєстрації Замовника на сайті Виконавця та видати йому необхідні пароль та ім'я на e-mail Замовника;
   • Надавати Послуги відповідно до отриманої суми оплати та вибраної послуги Замовником. Відповідальність Виконавця не може перевищувати суми, що дорівнює вартості неотриманих Замовником послуг;
   • Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього під час реєстрації, а також зміст приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
   • Публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Замовника, зміною тарифів тощо на сайті Виконавця або розсилкою на електронну пошту Замовника.
  • Обов'язки Замовника:
   • Оплачувати Послуги відповідно до обраного тарифного плану Виконавця. Замовник зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування та тарифи на сайті Виконавця.
   • Зберігати всі фінансові документи, що підтверджують здійснену оплату Послуг.
   • Надати Виконавцю правдиву та точну інформацію. А саме, ПІБ "паспортні дані" (назва організації), поштова адреса (для організацій юридична та поштова адреса), контактні телефони, email.
   • Приймати та ознайомлюватися з повідомленнями (листи, email-повідомлення) Виконавця, переданими будь-яким доступним Виконавцю способом та у разі незгоди висловлювати свою точку зору. Точка зору Замовника повинна бути доведена до Виконавця не пізніше ніж за 3 дні після отримання такого повідомлення. Не згода з наведеною Виконавцем інформацією не дає жодного права впливати на ті чи інші обставини, перелічені у прийнятому повідомленні Виконавця.
   • На Замовнику у повному обсязі лежить ризик наслідків від дій, вчинених через веб-сайт Виконавця.
   • Замовник зобов'язується захищати Виконавця від будь-якої відповідальності - юридичної, адміністративної, моральної - від усіляких позовів, штрафів, збитків, витрат, викликаних діями Замовника та/або діями відвідувачів ресурсів Замовника під час використання сервісу Виконавця. Це зобов'язання поширюється як на Замовника (або осіб, які виступають від імені Замовника), так і на осіб, чиї облікові записи, домени, сайти або інші компоненти розміщені всередині облікового запису Замовника.
   • Замовник погоджується з розглядом будь-яких суперечок, які виникають щодо доменних імен, згідно з п.7 оферти.
   • Замовник підтверджує, що на момент підписання договору, за його інформацією, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб.
   • Замовник зобов’язується дотримуватися умов Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA, Правил політики вирішення спорів по доменних імен в домені .UA і Додаткових правил політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Умови поширюються не тільки на домен .UA, а також на приватні домені імена третього рівня *.UA
   • Замовник погоджується, що суперечки, перелік яких наведено в пункті 4 Політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA, які виникають з третіми особами стосовно приватного доменного імені другого рівня в домені .UA, реєстрантом якого він є, будуть вирішуватись в порядку обов’язкового адміністративного провадження Центром ВОІВ з арбітражу та посередництва; а також погоджується, що його доменне ім’я може бути заблоковано, видалено або переделеговано Реєстратором в порядку, що передбачений Політикою вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA, Правилами політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA і Додатковими правилами політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності, в тому числі на виконання рішень Адміністративної комісії Центру ВОІВ, прийнятих відповідно до політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA, правил політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA і Додаткових правил політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності.
  • Права Виконавця:
   • Тимчасово припинити надання Послуг Замовнику без повернення коштів до отримання Виконавцем письмових пояснень від Замовника у таких випадках:
    • не надходження оплати за Послуги у встановлені Виконавцем строки;
    • дій спрямованих на обмеження або перешкоджання доступу інших користувачів до Послуг, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця та інших систем, доступних через мережу Інтернет;
    • розсилання через мережу Інтернет будь-яку інформацію, яка суперечить вимогам законодавства України чи нормам міжнародного права. Під розсилкою розуміється як масове розсилання кількох повідомлень безлічі одержувачів, і множинне розсилання одному одержувачу. Під повідомленнями розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ, Viber та інших засобів обміну інформацією;
    • публікації або передачі будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить у собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них;
    • повного чи часткового порушення авторських прав на ту чи іншу інформацію, програмне забезпечення тощо, у тому чи іншому вигляді, без наявності письмового та завіреного дозволу на використання інформації, програмного забезпечення та ін. Забороняється копіювати вміст з іншого сайту в тому чи іншому обсязі без згоди третьої сторони.
    • направлення електронних повідомлень комерційного та іншого характеру, неузгодженого (не запитаного) попередньо з її одержувачем, а також у разі порушення Норм користування мережею, за наявності письмової заяви одержувача такого розсилання;
    • публікації та передачі через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить чинному українському чи міжнародному законодавству.
    • публікації матеріалів порнографічного характеру або матеріалів, що порушують загальноприйняті норми моралі та етики.
    • публікації інформації про вибухові речовини, про поширення (продаж) зброї, наркотиків та інших товарів заборонених законодавством країни України.
   • Виконавець має право припинити договірні відносини із Замовником в односторонньому порядку, при порушенні Замовником умов цього Договору. Моментом розірвання договору та припинення обслуговування вважається дата блокування облікового запису Замовника.
   • При підвищених (наднормативних) потребах Замовника до апаратних та інших ресурсів, що надаються, Виконавець залишає за собою право запропонувати Замовнику перехід на інший тарифний план, а при відмові Замовника - припинити його обслуговування з поверненням невикористаних Замовником коштів.
   • Відповідно до вимог договору між Адміністратором доменної зони та Реєстратором, Виконавець має право вимагати від Замовника проходження процедури ідентифікації (надання документів, що підтверджують особу Замовника) у будь-який момент дії цього Договору.
   • Здійснювати ідентифікацію Замовника у разі блокування Адміністратором зони через порушення правил доменної зони на платній основі (для зони pp.ua – 200грн.).
   • Виконавець має право розкривати відомості про Замовника лише відповідно до чинного законодавства України.
   • Виконавець має право змінювати умови п.4.3.1 цього Договору в односторонньому порядку. Датою набрання чинності змінами цього Договору є дата їх публікації на веб-сайті Виконавця.
  • Права Замовника:
   • Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цієї оферти.
 5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  • Вартість Послуг визначається відповідно до тарифних планів, опублікованих на сайті Виконавця (98.com.ua).
  • Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги та вводити новий тарифний план. Про запровадження нових цін Виконавець сповіщає Замовника, опублікувавши повідомлення про це на сайті Виконавця або надсилаючи повідомлення на email Замовника. Датою набрання чинності новим Тарифним планом є дата його опублікування на офіційному сайті Виконавця.
  • Послуги надаються за умови оплати з боку Замовника.
  • Оплата Послуг здійснюється у формі передоплати як за готівковий, так і за безготівковий розрахунок. Готівкова оплата може бути здійснена Замовником у будь-якому відділенні банків України. При оплаті через Банк Замовник зобов'язаний зазначити у платіжному документі номер виставленого рахунку та найменування Послуги.
  • Замовник самостійно відповідає за правильність вироблених ним платежів.
  • Послуги, надані Виконавцем, не можуть передаватися третім особам, у тому числі переводитись на обслуговування іншим компаніям у випадках:
   • отримання даної послуги як бонус або подарунок
   • при неповній (частковій) оплаті даної послуги
   • претензій щодо пункту та підпунктів 4.3.1. даної оферти
   • безкоштовного переведення доменного імені без його продовження
  • Послуга може передаватися третім особам, у тому числі переводитись на обслуговування іншим компаніям при 100% оплаті наданих послуг Виконавцю.
 6. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  • Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість Послуг і не дає гарантії того, що запропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець вживає всіх розумних зусиль і заходів з метою недопущення цього.
  • Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування, через які здійснюється доступ до Послуг.
  • Виконавець не несе відповідальності за прямий чи непрямий збитки, заподіяні Замовнику внаслідок використання чи неможливості користування Послугами або понесений внаслідок помилок, перепусток, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, або зміни функцій та інших причин. Виконавець не гарантує прийняття пошти Замовника від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі до списків, за якими програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.
  • Замовник повністю відповідальний за збереження свого пароля та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване його використання. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що спричинив крадіжку.
  • Виконавець не несе відповідальності за повідомлення будь-яких сторін про позбавлення Замовника доступу та за можливі наслідки, які виникли внаслідок відсутності такого попередження.
  • Виконавець має право переадресовувати на адресу Замовника всі претензії, заяви, прохання та інші повідомлення, які надсилаються поточному Адміністратору (тимчасовому власнику) домену. Замовник зобов'язаний у строк, що не перевищує 7 днів, розглянути отримані повідомлення та відповісти на них, або зробити мотивовану відмову.
  • Виконавець не є відповідачем або відповідачем за будь-якими зобов'язанням та витратам, пов'язаним з порушенням положень оферти Замовником або іншими особами, які використовують ім'я користувача та пароль Замовника; або пов'язаним з використанням Інтернету за допомогою Послуг; або пов'язаним із приміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів в Інтернеті Замовником або іншими особами, які використовують його логін та пароль.
  • Виконавець виконує прохання Замовника, надіслані лише з контактного e-mail Замовника або зі службової області (акаунту) сайту Виконавця. Контактною e-mail вважається адреса, вказана у реєстраційній базі на сайті Виконавця.
  • Вся відправлена на адресу Замовника електронна кореспонденція (e-mail) Виконавця вважається прийнятою та прочитаною Замовником. Виконавець не несе відповідальності за можливе неотримання електронних повідомлень та/або ігнорування їх Замовником.
  • Виконавець не несе відповідальності за наслідки використання або неправомірного використання доменних імен Регістранта, у тому числі перед третіми особами, а також за порушення Регістрантом будь-яких прав третіх осіб. Адміністратор домену UA, Оператор Реєстру, інші реєструючі організації не несуть відповідальності за наслідки використання або неправомірного використання доменних імен Реєстранта, у тому числі перед третіми особами, а також порушення Регістрантом будь-яких прав третіх осіб.
 7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ АБО СПОРІВ

  • Всі суперечки та розбіжності, що виникли внаслідок виконання цього Договору, Сторони вирішують шляхом мирних переговорів.
  • Претензії Замовника щодо наданих Послуг приймаються Виконавцем до розгляду лише письмово та в строк не пізніше 3-х календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Замовника становить трохи більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів.
  • Розгляд претензій до Виконавця, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється за умови пред'явлення Замовником відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.
  • Для вирішення технічних питань щодо вини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець має право самостійно залучати компетентні організації в якості експертів.
  • При розгляді спорів, як докази, сторони мають право надавати роздруковані електронні листи (e-mail), із збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). Якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа може підтвердити Інтернет-Сервіс-Провайдер, за допомогою якого було надіслано відповідного електронного листа або незалежних експертів, або Виконавця, якщо електронні листи були відправлені з його серверів.
 8. МОМЕНТ ВСТУП У СИЛУ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ

  • Замовник має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. І тут Замовник зобов'язаний попередити ( письмово ) Виконавця за 15 днів до дати розірвання Публічної оферти .
  • Виконавець має право в будь-який час та в односторонньому порядку відмовити в обслуговуванні Замовнику без роз'яснення причин. У разі, якщо послуги Замовником були оплачені, у термін не перевищує 14 днів із моменту отримання повідомлення, Замовник зобов'язаний пройти процедуру ідентифікацію та перевести домени до іншого реєстратору. В іншому випадку, домени блокуються до моменту проходження ідентифікації та переведення доменів до іншого реєстратора.
  • У разі дострокового припинення надання Послуг відповідно до цієї Оферти Замовнику НЕ провадиться повернення коштів.
  • Публічна оферта набирає чинності з моменту внесення Абонентом плати за Послуги у порядку, встановленому цією офертою.
  • З усіх питань, неврегульованих у цьому тексті оферти, Сторони керуються чинним законодавством України.

АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Савеленко Д.В.
Поштова адреса: 78601, м.Косiв, вул.Лiсна 86
Свідоцтво про держреєстрацію серія В01 № 576571
Св.платника ЄП серія A №882958
IBAN UA443133990000026000055896187
Код ІПН 2647607653, тел. 380 (50) 254-81-17,
е-mail: admin @ 98 . com . ua


 


на головну